Zpracování osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

V následujícím textu Vám přinášíme podrobné informace o zpracování osobních údajů naší společností Centrum zdraví Vinohrady s.r.o. Informace se týkají způsobu nakládání s osobními údaji na základě Vámi uděleného souhlasu či na základě právního základu pro zpracování osobních údajů.

 1. Kdo bude vaše osobní údaje zpracovávat?

Vaše osobní údaje zpracovává společnost Centrum zdraví Vinohrady s.r.o. IČO: 0107469, se sídlem Praha –  Vinohrady, Vinohradská 53, 120 00

 1. Jaké informace/osobní údaje o našich klientech zpracováváme?

Údaje, které zpracováváme na základě souhlasu či právního základu jsou následující:

 1. jméno a příjmení
 2. datum narození
 3. kontaktní údaje (zejména poštovní adresa, telefon nebo e-mail),
 4. informace o využívání našich produktů a služeb včetně historie objednávek
 1. Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Osobní údaje získáváme přímo od klientů.

 Pro jaké účely zpracováváme osobní údaje klientů?

Kontaktní údaje našich klientů zpracováváme především za účelem prováděných ošetření.

Nicméně kontaktní údaje našich klientů využíváme také za účelem zasílání obchodních sdělení, týkajících se pouze našich vlastních služeb. Jedná se vesměs o novinky v oblasti prováděných služeb, nových produktech a akčních cenách.

 Každý má právo kdykoliv zdarma odmítnout zasílání obchodních sdělení zasláním zprávy na e-mail: info@krasa-zdravi.cz.

 1. Jak osobní údaje zpracováváme?

Společnost Centrum zdraví Vinohrady s.r.o. je oprávněna zpracovávat osobní údaje automatizovaně i manuálně. Osobní údaje jsou/budou zpřístupněny pouze vedení společnosti Centrum zdraví Vinohrady s.r.o.

 1. Soubory Cookies

Naše webové www.panevnidno.cz pro svou činnost využívají takzvané „cookies“. Web dále používá službu Google Analytics a případně i další služby poskytované zejména společnostmi Google, Inc. (dále jen „Google“), Facebook Inc. nebo Automattic Inc. (dále spolu jako „jiné společnosti“). K využívání cookies dochází i v rámci využívání těchto služeb.

Co jsou to cookies a jak vyjádříte souhlas s jejich používáním?

Jedná se o textové soubory, které slouží k měření návštěvnosti webu www.panevnidno.cz, k přizpůsobení zobrazení webových stránek a pro cílení reklamy. Tyto soubory cookies odešle konkrétní navštívená stránka do Vašeho prohlížeče a umožní nám zaznamenat informace o Vaší návštěvě, rozpoznat Vaše zařízení apod.

Zaškrtnutím souhlasu na webovém rozhraní udělujete svůj souhlas s využíváním souborů cookies, a také se zpracováváním údajů o Vás společností Google, jinými společnostmi a naší společností, a to způsobem a k účelům uvedeným níže.

Jaké cookies a pro jaké účely využíváme?

Naše webové stránky používají relační (dočasné) cookies, které jsou automaticky mazány po ukončení prohlížení webového rozhraní. Dále využívá trvalé cookies, které zůstávají ve Vašem zařízení do skončení doby jejich platnosti, nebo dokud je nesmažete.

Cookies, které využívá web, jsou buď cookies první strany nebo cookies třetích stran.

 1. Cookies první strany-tyto cookies jsou přiřazeny k doméně našeho webu. Jedná se o nezbytné cookies a výkonnostní cookies. Mohou být dočasné nebo trvalé.
 2. Cookies třetích stran- tyto cookies jsou přiřazeny k jiné doméně, než je doména našeho webu, a to i když se nacházíte na našem webu. Tyto cookies nám umožňují analyzovat náš web a zobrazovat pro Vás reklamu na míru. Jedná se o funkční cookies a cílené a reklamní cookies.

Konkrétní využívané typy cookies a jejich účel:

 1. Nezbytné cookies-tyto cookies umožňují navigaci na webovém rozhraní a využívání základních funkcí. Tyto cookies Vás nijak neidentifikují a nejedná se o osobní údaje.
 2. Výkonnostní cookies-tyto cookies slouží pro analýzu způsobu využívání webového rozhraní (počet návštěv, čas strávený na webovém rozhraní a další obdobné informace). Údaje získané těmito cookies jsou anonymní.
 3. Funkční cookies-tyto cookies slouží k personalizaci obsahu prostřednictvím zapamatování přihlašovacích údajů, geolokace a podobně. Prostřednictvím funkčních cookies může docházet k získávání a zpracování osobních údajů.
 4. Cílené a reklamní cookies-tyto cookies slouží k zobrazování cílených reklam na webovém rozhraní i mimo ně. Prostřednictvím reklamních cookies může docházet k získávání a zpracování osobních údajů. Informace o tom, jak náš web využíváte, můžeme dále sdílet s našimi partnery z oblasti sociálních sítí, inzerce a analýz a s poradci.

Můžete ukládání souborů cookies ve svém počítači nějak zabránit?

Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči. Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.

 1. Jak dlouho osobní údaje uchováváme?

Osobní údaje zpracováváme do odvolání souhlasu. Poté  budou Vaše osobní údaje vymazány nebo zpracovávány pouze v rozsahu a pro účely, ke kterým není dle právních předpisů nutný Váš souhlas.

 1. Jak osobní údaje chráníme?

Centrum zdraví Vinohrady s.r.o. přijímá veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů způsobem uvedeným v Zákoně nebo v jiných závazných právních předpisech a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů.

Osobní údaje jsou u nás pod stálou kontrolou, a to jak elektronickou, tak i fyzickou.

Na vyžádání je společnost Centrum zdraví Vinohrady s.r.o. povinna poskytnout vaše osobní údaje státním orgánům (např. Policie ČR, státní úřady v rámci prováděných kontrol, je-li to nezbytné, apod.).

 1. Jaká máte zákonná práva při zpracování osobních údajů?

Právo na přístup k osobním údajům

Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům. Na vyžádání tak vždy poskytneme našim uživatelům veškeré informace o zpracování těch osobních údajů, kde jsme v pozici správce osobních údajů (žádost je možné zaslat e-mailem na info@krasa-zdravi.cz).

Právo na opravu

Pokud subjekt zjistí, že jsou jeho osobní údaje nepřesně či chybně zpracovávány, má právo na to, aby byly jeho osobní údaje neprodleně opraveny.

Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány z důvodu plnění nějakého účelu a již nejsou pro daný účel potřebné a skončila naše archivační doba, automaticky osobní údaje mažeme. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu a subjekt údajů souhlas odvolá, osobní údaje vymažeme. Dále je třeba uvést, že právo na výmaz není absolutní a pokud máme nějakou objektivní povinnost data dále uchovávat (např. vedení účetnictví), dojde k výmazu těch osobních údajů, které nejsou již nadále potřebné pro původní účely zpracování.

Právo vznést námitku

Pokud subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že Centrum zdraví Vinohrady s.r.o. provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, může požádat Centrum zdraví Vinohrady s.r.o.  o vysvětlení nebo požadovat, aby Centrum zdraví Vinohrady s.r.o. odstranil takto vzniklý stav

Nevyhoví-li Centrum zdraví Vinohrady s.r.o. žádosti podle předchozí věty, má subjekt údajů právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 1. Jak nás můžete kontaktovat?

V případě jakýchkoliv dotazů na zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obracet písemně, elektronicky či telefonicky prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

Centrum zdraví Vinohrady s.r.o., Cimburkova 31, Praha 3, 130 00, 130 00

e-mail: info@krasa-zdravi.cz

tel: +420 608 203 923

 1. ZÁVĚR

Tyto Zásady nabývají účinnosti dne 1.1.2023 a jsou k dispozici on-line na internetových stránkách www.panevnidno.cz. Společnost Centrum zdraví Vinohrady s.r.o. je oprávněna tyto Zásady v případě potřeby změnit způsobem sjednaným pro změnu podmínek používání služeb Centrum zdraví Vinohrady s.r.o.